Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarımı
Benko Ana Sayfa
 
 
SYA Faaliyetlerimiz

Permakültür Tasarımı & Avan Proje

Farklı bir bakış açısı:

Elimizdeki yüksek teknoloji, mühendislik, endüstri ile çok büyük yapılar, yerleşkeler, mega şehirler kurabiliyoruz ama türlü sorunlar da beraberinde geliyor: kirlilik, betonlaşma, kimliksizleşme, kalabalık, huzursuzluk, depresyon, hastalıklar... Kısıtlı bir ortamda üstel oranda çoğalma ve tüketmenin sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Yeryüzünde kısıtlı bir hacmi kaplayan bereketli doğayı yoketmeye devam edebiliriz ama sürdüremeyiz; nihayetinde kendi yaşam kaynaklarımızı da ya tüketmiş ya da kirletmiş oluruz ve varoluşumuzu tehdit edecek devasa problemlere yolaçarız.

Elimizdeki yüksek teknoloji, mühendislik, endüstri ile atalarımızdan gelen bilgi ve becerileri birleştirerek çok daha iyi çalışmalar, sürdürülebilir projeler üretebiliriz.

Bir bina, bir site, bir şehir tek başına düşünülemez. Etrafındaki doğa, yerel koşullar, yerel kaynaklar ile birlikte, bir arada düşünülmek zorundadır:

 • Yerleşkenin atıkları ne olacak, nasıl geri dönüştürülebilir?
 • Enerjisini nasıl sağlayacak?
 • Su ihtiyacı nasıl karşılanacak?
 • Neler üretecek, gıdasını nasıl üretecek?
 • Ne tür yapılar, ne tür yapı malzemesi?
 • Doğaya en az zararla en çok fayda getiren proje nasıl üretilir? Hatta doğa daha canlandırılabilir mi? Daha fazla bereket nasıl elde edilebilir?
 • Nelerden tasarruf yapılabilir: enerji tasarrufu, tüketim tasarrufu...

Permakültür tasarımında o proje neticesinde oluşacak sorunlar başkasına havale edilmez. Şöyle ki, mevcutta bir site inşa edersiniz, sitenin kanalizasyon borularını şehir kanalizasyon şebekesine bağlarsınız - böylece sitenin atıklarını şehir şebekesine havale edersiniz, sizin sorumluluğunuzdan çıkar. Ama eğer bu atıklar geri dönüştürülmüyor ve nehirlere, yeraltına, denizlere boşaltılıyor ise o zaman her ne kadar yasal olarak sorumlu olmasanız da etik açıdan siz de bu kirlilikten sorumlusunuz. Atıkları binlerce, milyonlarca binadan toplayıp devasa bir atık problemi meydana getirmek yerine atığın kaynağında problem olmaktan çıkarıp faydaya dönüştürebiliriz.

Biliyor muydunuz?

 • İnsan atıkları dahil, birçok hayvanın atığı 'kompost' gübreye dönüştürülebilir (bakın: kompost tuvalet).
 • Kompost gübre canlı toprak için en faydalı besinleri içeren gübredir.
 • Atıklar biyogaz tesislerinde enerjiye dönüşebilir ve bunun atığı da bahçeler için gübre olur - birden fazla fayda, tam geri dönüşüm.

Problem çözümdür!

Sürdürülebilir yaşam alanı tasarımında en temel amaç, atık üretmeyen, bereket, fazlalık, birden çok fayda üreten bir yaşam alanına erişmektir. Yerel kaynaklar, koşullar araştırılır, mümkün olabildiğince çok bilgi edinilir. Ardından permakültür tasarım aşamalarına geçilir:

 • Ne tür ve ne hacimlerde yapılar olacak,
 • Yapılar arazide nasıl konumlandırılacak,
 • Mıntıka tasarımı: optimum enerji kullanımı için yapıların ve yapılara yakın diğer nesnelerin konumlandırılması
 • Sektör tasarımı: güneş, rüzgar, yağmur/sel, yangın, görüntü, koku, v.b. sektörlerinin tesbiti
 • Su tutma yöntemleri (hendekler, teraslar, göletler, depolar)
 • Doğal yapılar
 • Temiz enerji üretimi
 • Geri dönüşüm: gri su, mutfak atıkları...
 • Bahçelerin konumlandırılması, ön tasarımı
 • Gıda üretimi seçenekleri, üretim alanlarının ön tasarımı
 • Talep edilirse hayvancılık seçenekleri, hayvan barınak, mera tasarımı
 • Gıda ormanı tasarımı

Her projenin kendine has özellikleri, kriterleri vardır ve yukarıdaki maddeler her proje için aynı olmayacaktır. Ama tasarım yol haritası hep benzerdir.

Belentepe Çiftliği Permakültür Tasarım Aşamaları

Ne tür projeler için:

 • Kırsalda kendiniz, aileniz için kendi kendine yetebilir, sürdürülebilir 'yaşam alanı'
 • Bereket, fazlalık oluşturabilen 'eko-çiftlik'
 • Yerel yönetimler, topluluklar için 'doğal yaşam park'ları, ekobahçeler
 • Ekoköyler, ekolojik yerleşkeler (ayrıca kırsalda sürekli göç veren köylerin yeniden canlandırılması)
 • Yeni yerleşim alanları, eko-siteler

Permakültür tasarımı ile arazide yerleşim, yapılacak işler şekillenmiş olur. Ardından talep edilirse avan proje çalışmasına girişilir.

REFERANS: Bursa Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Projesi

Avan Proje aşamaları:

Arazi keşfi ve raporu ile gelen 3 boyutlu GIS modeli avan projeleri oluşturduğumuz SiteOPS yazılımına aktarılır. SiteOPS ile arazinin konsept tasarımı gerçekleştirilir.

SiteOPS, 3 boyutlu modeli okuyabildiği gibi, farklı kaynaklardan topografik verileri alarak arazinin eşyüzey eğrilerini otomatik olarak çıkarır.

Ardından proje üzerinde yapılar, yollar, teraslar, ağaçlar, kanallar, borular, v.b. yerleştirilir, ön tasarım gerçekleştirilir. Ardından SiteOPS sunucuları çeşitli ardışık analizlerle en az toprak işi ile, en düşük maliyetle en optimum tasarım çözümlerini araştırır ve en uygununu sunar. Ayrıca toprak işleri, yol işleri, ağaç dikimleri gibi türlü maliyetler girilebilir ve avan projenin iş kalem ve maliyetleri raporlarını da otomatik olarak verir. Böylece daha başlangıçta birçok önemli bilgi ve veriye ulaşırsınız:

 • 2 boyutlu teknik çizimlerin yanında 3 boyutlu modelleri, etkili görselleme araçları, animasyonlar
 • Arazi toprak ve yapı işlerinin dökümü, maliyetleri
 • Detay proje için hazır bir altyapı: diğer platformlara, yazılımlara aktarılabilen hazır veriler.

SiteOPS avan projesiyle üretilen yeni 3 boyutlu model diğer yazılımlara aktarılabilir:

 • Sketchup: Arazi yüzey modeli, yollar, binalar v.b. sketchup içine aktarılır. Sketchup ile yapılar, peyzaj daha iyi detaylandırılır, detay proje için çalışmalar yürütülür.
 • Google Earth'e aktarılabilir
 • Bentley MicroStation, Civil 3D veya diğer CAD yazılımlarına aktarılabilir.
 • LumenRT yazılımına aktarılarak gerçeğe çok yakın animasyonlar üretilebilir.

SiteOPS youtube kanalı: https://www.youtube.com/user/SITEOPSsoftware

REFERANS: Bursa Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Projesi

Permakültür Tasarım/AvanProje Teklifi İsteyin

 
Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Mühendisler için Sürdürülebilir Yaşam Eğitimleri Mühendisler için Sürdürülebilir Yaşam Eğitimleri
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
Untitled Document

Benko Bilgisayar Yazılım Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mah. Anıl Sokak No: 4 16059 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0(532) 614 99 43
Eposta: info@benkoltd.com