Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarımı
Benko Ana Sayfa
 
 
SYA Faaliyetlerimiz

REFERANS: Bursa Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Permakültür Tasarımı & Avan Projesi

Vizyon:

Doğayı zenginleştirerek, sürdürülebilir, kendi kendine yetebilen örnek bir yaşam alanı oluşturmak. Hepimizi ilgilendiren temiz hava, temiz su, temiz toprak ve temiz gıda konularında örnek çalışmalar yapmak; bu konularda toplumda bilinç uyandırmak.

Günümüz nesli olarak doğa ile iç içe yaşamayı unuttuk, doğanın önem ve değerinin farkında değiliz. Yeniden doğa ile barışık yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ninelerimizden, dedelerimizden gelen çok değerli bilgi ve becerileri unuttuk, doğal yollarla toprağı ekip bereket almayı unuttuk. Toprağı, suyu, havayı kirlettik. Yaşam kaynaklarımız, çocuklarımızın geleceği tehdit altında.

Oysa millet olarak tarihimizde hep toprağa değer verdik, bu genimizde var. Toprağın değerini bilelim diye birçok atasözümüz var:  “Sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz. Bir avuç altının olacağına, bir avuç toprağın olsun. İneğin sarısı, toprağın karası. Baskısız yongayı yel alır; sahipsiz tarlayı sel alır.  Toprağı işleyen, ekmeği dişler”…  Aşık Veysel’in ‘Toprak’ şiiri ne güzel anlatır:

…
Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yarim kara topraktır..


Bursa bir zamanlar 'Yeşil Bursa' olarak bilinirdi, bereketli Bursa Ovası'nda türlü meyve, sebze, tahıl v.b. ürünler yetiştirilirdi. Şimdilerde ovanın önemli kısmı beton yapılara yenik düştü. Doğanın, yeşilin değerini herkese anlatmak; doğayı yoketmeden de yaşayabileceğimizi örnekleriyle göstermek ve farkındalık yaratmak amacıyla Bursa Ovası'nda nadir kalan yeşil alanlardan birinde 60 dönüm üzerinde bir 'Doğal Yaşam Parkı' kurulması öngörüldü.

Osmangazi Belediyesi'nden bu projeyi yürütme ile görevlendirilmiş yetkilileri öncelikle Belentepe Çiftliği'ne davet ettik. Çiftlikte tasarlayıp uyguladığımız birçok çalışmayı 'Doğal Yaşam Parkı'nda da uygulayabileceğimiz anlatıldı.

 

 

Belediye sosyal sorumluluk projesi olarak, halk için bu parkı meydana getirmek ister. Parkta herkesin ortak değerleri, yaşam kaynaklarımız olan 'Temiz Hava, Temiz Su, Temiz Toprak' konularını ele alan çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bursa'da henüz permakültür ve sürdürülebilir yaşam alanlarında kapsamlı bilgi sahibi kişi sayısı çok az olduğundan; hem bu güzel projeyi tanıtmak hem de ilgili herkesi bilgilendirmek için öncelikle bir eğitim verilmesi öngörüldü.

Bu eğitim öncelikle belediye çalışanları olmak üzere herkese açık ve ücretsiz verildi. Belediye şehir içindeki panolarda eğitimin tanıtımını yaptı.

 

2 haftalık 'Permakültür Tasarım Sertifika Eğitimi'ne toplam 160 kişi katıldı ve kurs sonunda 125 kişiye sertifika verildi. Toplumun hemen her kesiminden katılımcılar oldu: hayatı boyu çiftçilik yapmış teyzeler, balkonunda bahçecilik yapanlar, mimar, peyzaj mimarı, ziraat mühendisi, doktor, inşaat mühendisi, çiftçi, memur, emekli ve öğrenciler...

Permakültür tasarım sertifikası uluslararası geçerliliği olan ve sürdürülebilir yaşam alanlarında aktif olan herkesçe bilinen değerli bir belgedir. Sertifika sahibi permakültür tasarımcıları dünya çapında çeşitli sürdürülebilir projelerinde çalışmalar yürütmektedirler.

Permaculture Global

Kursta bahçecilikten, doğal yapılara, temiz enerjiden geri dönüşüme kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilir yaşam için doğru ve etkili çözümler anlatılır; takip edilebilecek bir yol haritası verilir.

Permakültür Tasarım Sertifika Kursu içeriği

 

Kursun ikinci yarısında kursiyerler gruplara ayrılır ve kursta öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökebilecekleri bir tasarım projesi verilir. Gruplar kendi aralarında organize olarak bir hafta içinde projeyi genel hatları ile tamamlamak zorundadırlar.

Grup çalışması ile hem pratik kazanılırken hem de birlikte çalışma, paylaşma, yardımlaşma gibi beceriler de kazandırılır.

Bu kursa özel, belediyenin kurmayı öngördüğü 'Doğal Yaşam Parkı'nın permakültür tasarımı projesi gruplara verildi.

 

Projenin gerçekleştirileceği arazi ziyaret edildi ve projede öngörülen, istenen şeyler anlatıldı. Mevcut altyapı gösterildi ve ardından grupların kendi projelerini hazırlamaları için keşif yapmaları istendi.

Permakültür projelerinde yerel iklim koşulları, civardaki faydalı/zararlı durumlar/yapılar, yereldeki kaynaklar, su tutma durumu, toprak yapısı, mevcut bitki yapısı gibi çeşitli konular araştırılır ve çözümler bunların ışığında bulunur. Gruplar kendi aralarında organize olarak, boş zamanlarında bu araştırmaları yaptılar.

Nihai proje için de bu çalışmalardan çok değerli bilgiler elde edildi. Hem bir taraftan bu projenin tanıtımı yapılırken hem de proje altyapısında görev alabilecek ekip eğitildi, hem ilgili halk eğitildi, hem de Doğal Yaşam Parkı Avan Projesi için değerli bilgiler edinildi.

Permakültür çalışmalarında birden fazla fayda meydana getirecek çözümler aranır. Bu kurs ta böyle oldu.


 

Kurs sonunda kursiyerler sertifikalarını Bursa Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar'dan aldılar. Gerek kursiyerler gerekse Osmangazi Belediyesi bu çalışmadan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kursun devamında hep birlikte Bursa'da çalışmalar yürütmek isteyenler kendi aralarında organize oldular ve Bursa Permakültür Kolektifini kurdular. Birbirlerinin bahçelerine imece usulü gidip destek olmaktan, temiz gıdaya erişime kadar çeşitli çalışmalar yürütüyorlar ve hep birlikte bir 'Topluluk Bahçesi' kuruyorlar.

Bursa Permakültür Kolektifi'ni Facebook'tan takip edebilirsiniz.

Yerelde halkı bilinçlendirme, sürdürülebilir yaşam için birlikte harekete geçme ve hep birlikte çözüm olma yolunda çalışma açısından belediyeler desteği ile yapılacak bu tür eğitimlerin büyük faydası olacaktır.

Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın Permakültür Tasarımı & Avan Projesi

 

Doğal Yaşam Parkı konsept (avan) projesi permakültür prensiplerine göre tasarlanmıştır. Bu yönüyle normalde gerçekleştirilen modern projelerden oldukça farklıdır. Park dahilinde yer alacak tüm bileşenler arasında ilişkiler, faydalar araştırılır ve tasarım gerçekleştirilir. Bileşenler arasında:

 • Toprak (Zengin ve canlı toprak elde edilir),
 • Su tutma (Araziye düşen tüm yağmurları tutarak mümkün olabildiğince çok su kaynağı elde edilir),
 • Temiz Enerji (Park dahilinde ihtiyaç duyulan enerjinin önemli kısmını güneş, rüzgar ve toprak ısısından elde etmek üzere tasarımlar yapılır),
 • Geri Dönüşüm (Park işleyişinde meydana gelen hemen tüm atıkların geri dönüştürülmesi tasarlanır),
 • Bahçecilik ve Doğal Gıda Üretimi (Kurulacak bahçelerle türlü gıdaların üretimi gerçekleştirilir),
 • Doğal Hayvancılık (Tavuk, ördek, kaz,koyun, keçiler için yaşam alanları tasarlanır. Ayrıca mevcut atlar için gezi ve meralarda otlama alanları oluşturulur.)
 • Doğal Yapılar (Yerel ve doğal malzemelerle ve ata bilgilerini kullanarak sağlıklı, sağlam, keyifli yaşam alanları meydana getirmek)

Mevcut durum:

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Hayvan Barınağı’nın da bulunduğu arazinin toplam alanı yaklaşık 11.5 hektardır. Bu arazinin güney batı kısmında zeytinlik, kuzeyinde ise çam/meşe karışımı ormanlık alanlar mevcuttur. Bu alanlar Doğal Yaşam Parkı tasarımına dahil edilmeyecektir. Arazinin ortasındaki hakim tepede konumlanmış olan hayvan barınak ve rehabilitasyon merkezinden bağımsız olacak şekilde, girişi kuzeydeki TOKİ yolundan olacak ayrı bir ‘Doğal Yaşam Park’ alan düzenlemesi planlanmaktadır.

Meyilli arazide ve iklim koşullarına açık bir alanda olası permakültür uygulamaları için çalışmalar yürütülecektir.

Arazi yüksek kotta olduğu için su tutma zorluğu, rüzgarlara açıklığı nedenleri ile her türlü bitki yetiştirmeye imkan olmadığı aşikardır. Yerel köylüler böyle tepelerde başarı ile zeytin ve incir yetiştiğini belirtmişlerdir.

Ayrıca alt düzlüklerde tarım yapan çiftçiler toprağın kaliteli ve zengin olduğunu, geniş alanlarda tahıl yetiştirdiklerini ve ayrıca kendi ihtiyaçları için her türlü sebze de yetişebildiğini belirtmişlerdir.


Arazi güneş ışını alma haritası

Arazi rüzgar dilim haritası: mevsimlere göre hakim rüzgar yönleri


Yukaridaki harita üzerinde belirtilen toplamda yaklaşık 29 dönüm üzerinde Doğal Yaşam Parkı için permakültür tasarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.


Arazi Permakültür mıntıka tasarımı


Mıntıka Tasarımı:

İşlevsellik, en az enerji ile en verimli tasarım, üretim için mıntıka tasarımı gerçekleştirilir. Barınılacak, sürekli vakit geçirilecek yapılar 0 (sıfır) mıntıkasında konumlandırılır. 1. Mıntıkada sürekli yapılacak işler, sıkça ziyaret edilecek yerler konumlandırılır. Mıntıka numarası arttıkça alanlar büyür;  daha seyrek gidilecek, daha az iş yapılacak yerler üst mıntıkalarda yer alır. Yukarıdaki harita üzerinde belirlenmiş alanlarda olası yerleşimler ve çalışmalar aşağıda listelenmiştir.

Arazi eşyüzey eğrilerine paralel olarak, kalın kahverengi çizgilerle gösterilmiş hatlarda hendek, teras ve gıda ormanı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Hendeklerde yağışlarda toplanan sular göletlere aktarılacaktır.

Mıntıka 0:

 • Köy meydanı
 • Eğitim/Toplantı binası
 • Mutfak/yemekhane
 • Ürün sergi

Mıntıka 1:

 • Atölye, Banyo tuvaletler
 • Fide Sera(ları)
 • Sebze bahçesi
 • Solucan çiftliği
 • Yatakhane
 • Tavuklar, ördekler

Mıntıka 2:

 • Açık alan toplantı mekanı
 • Sera
 • Gölet
 • Hayvan barınakları
 • Az bakım isteyen sebzeler/ürünler

Mıntıka 3:

 • At, keçi gezinti parkuru
 • Hendeklerde Gıda ormanı, Hendekler arası mera
 • Göletler
 • Gri Su geri dönüşüm havuzcukları

Mıntıka 4:

 • Hendeklerde meyve ve baklagil ağaçlar
 • Doğal orman alanı, bakım gerektirmeyen ağaçlar
 • Mantar üretimi
 • Kompost üretim alanı
 • Kamp alanı , Yürüyüş parkuru
 • Mera, Arıcılık
 • Rüzgar türbin

Mıntıka 5:

 • Doğal Orman
 • Odun, malç ihtiyacı
 • Yangına karşı önlem – yeni hendek

 

Permakültür Tasarım Işığında Tamamlanmış Avan Projeden Bazı Çizimler:
 
Permakültür Tasarım/AvanProje Teklifi İsteyin
 
Untitled Document

Benko Bilgisayar Yazılım Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mah. Anıl Sokak No: 4 16059 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0(532) 614 99 43
Eposta: info@benkoltd.com