Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarımı
Benko Ana Sayfa
 
 
SYA Faaliyetlerimiz


Yeni, Bütüncül Tasarım Anlayışı

İnsanoğlu dünya üzerinde hızla çoğalıyor. Kırsaldan şehirlere hızlı bir göç yaşanıyor. Yeni şehirler kuruluyor. Mühendisler ve mimarlar olarak sürekli yeni yaşam alanları tasarlıyoruz, kuruyoruz. Bugüne kadar tasarımlarımıza hep dar açılarla yaklaştık. Meydana getirdiğimiz yapıların yerele, doğaya olan etkilerine pek bakmadık, önemsemedik. Ama mevcut tasarım anlayışında ciddi sorunlar var. Doğanın katline, kirletilmesine yol açıyor. 'İlerlemek, gelişmek için doğanın katli vaciptir' diye bir anlayış hakim. Ama bu anlayışın ciddi sonuçları da var:

 • Gittikçe küçülen doğal alanlar,
 • Hava, su, toprak kirliliği,
 • Sağlık sorunları,
 • Dünya çapında canlı türlerinin yokolması,
 • Dünyanın yaşam destek sistemlerinin dengelerinin bozulması,
 • Toplumsal huzursuzluk,
 • İklim değişikliği

Olumsuz Kanıtlar: Dünyanın ve Türkiye'nin gidişatı

Bana ve çevreme olan etkiler, değişimler

Bunlar çok ciddi sorunlar ancak bu sorunların ciddiyetini, önemini farkeden ve bu konularda çözümler sunan kişi sayısı çok az. Bu korkutucu bir durumdur. Çünkü sorunlar gittikçe ciddileşiyor ve mevcut gidişat devam ederse yakın gelecekte hepimizi çok daha zor günler bekliyor.

Gerçekleri, gerçek problem(ler)i farketmek, problemlere çözüm bulabilmek için en önemli ilk adımdır. Ardından yapabileceğin çözümlere odaklanmak ve 'elinden geldiğince çaba göstermek' gerekir.

Biz tasarımcılara da önemli görevler düşüyor. Problemleri artıracak tasarımlar yerine çözümler sunacak tasarımlara imza atma imkanımız da vardır. Bu anlayışla meydana getirdiğimiz/getireceğimiz yaşam alanlarına sadece para kaynağı olarak bakmayıp, insanlığa sunduğumuz değerli bir eser, çözüm için güzel bir örnek olarak ta bakabiliriz.

Bu, yeni ve devrimsel bir tasarım anlayışıdır ve eğer gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak bu anlayışa en kısa zamanda dönüşmemizde çok faydalar olacaktır.

Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarımı Nedir?

Sadece insanların yaşayacağı yapıların tasarımına odaklanmayan; yerelin doğasına, doğal kaynaklarına, yaşayacak bireylerin gıda, enerji, huzur, keyif gibi ihtiyaçlarını da kapsayan bütüncül bir tasarımdır. Birden fazla fayda sağlayabilir.

 • Etkili mimari tasarımla keyifli, sağlıklı, enerji tüketimi açısından da tasarruflu yapılar,
 • Araziye ve arazi içi erişim,
 • Doğal ve yerel yapı malzemeleri ile hem sağlıklı hem de ekonomik çözümler,
 • Atık yönetimi ve geri dönüşüm,
 • Enerji ihtiyacımızın temiz enerji kaynaklarından karşılanması,
 • Binaların çevresinde akıllı peyzaj tasarımı ile bina enerji tüketimini azaltma,
  • ve ayrıca doğal gıda üretimi
 • Toprağı canlandırma,
 • Su tutma,
 • Bozkırlaşmayı, çölleşmeyi önleyici ama aynı zamanda ürün veren, geçim sağlayan 'gıda ormanı' uygulamaları,
 • Doğayı kirletmek yerine doğayı koruyan canlandıran ve aynı zamanda iklim değişikliğini önleyici çalışmalar yapmak mümkün.

Mekansal olarak sadece 3 boyutta tasarım yerine, zamanı da içine katarak 4 boyutlu tasarım yapılır. Bütüncül tasarımın tüm bileşenleri zaman içinde çok açıdan bolluk ve bereket getirecek bir şekilde tasarım içinde kullanılır.

Bütüncül, sürdürülebilir tasarımlar yapabilmek önemli bir avantajdır. Çünkü benzer maliyetlere, diğerlerine göre çok daha faydalı çözümler sunabiliriz:

 • Aynı fiyata ve belki de daha ucuza mal olacak bir bina, iyi tasarlanırsa ısıtma ve soğutma maliyetlerinde %40 ve daha fazla tasarruf sağlanabilir - içinde yaşayacak kişilerin bütçelerine ciddi bir faydadır. Haliyle alıcı bu tür bir yapıyı ve tasarımcı olarak ta sizi tercih edecektir.

 • Yerel kaynaklara, araziye ve arazi içinde yapıların yerleşimine bütüncül bakarak:
  • Çok daha doğal, keyifli, sağlıklı bir yaşam alanı meydana getirilebilir.
  • Beton ormanları yerine yerel doğası ile ahenk içinde doğal yapılar inşa edilebilir.

 • Yerel ve doğal yapı malzemeleri kullanılarak inşaat maliyetleri ciddi oranlarda düşürülebilir.
  • Aynı zamanda sağlıklı iç yaşam mekanları olur.

 • Toprak ısısı, güneş ve rüzgardan temiz enerji üretilebilir, binaların ısıtma/soğutma, elektrik ihtiyaçları temiz kaynaklardan karşılanırken uzun vadede enerji maliyetleri de ciddi oranlarda düşer. Hem bütçeye destek, hem de iklim değişikliğine karşı önemli bir iş.

 • Yapıların çevresindeki toprak sadece çim alan olarak düşünülmez. Bu toprak canlandırılarak orada yaşayan insanlara doğal gıda üretecek şekilde 'gıda bahçelerine' dönüştürülebilir. Hem güzel peyzaj hem de gıda aynı zamanda elde edilebilir. Sağlıklı gıdaya erişim yanında, ev mutfak bütçesine de fayda sağlar.

 • Su tutma ülkemiz için her geçen gün daha önemli olacak çünkü meteorolojik verilere göre ülkemizin tüm bölgelerinde yağışlarda azalma var ve önümüzdeki 30-40 yıllık yakın gelecek için ciddi kuraklık tahminleri yapılıyor. Yazları susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan şehirlerimizi unutmayalım. Bu durum daha da ciddileşecek. Bu nedenle tasarımlarımıza su tutmayı eklemekte büyük faydalar vardır.
  • Yağmur/kar mevsiminde büyük hacimlerde su tutulabilir ve kurak mevsimde su ihtiyacını karşılayabilir.
  • Suları yeraltında kapalı depolarda veya göletlerde tutabiliriz.
  • Filtrelenerek kullanma suyuna dönüştürülebilir.
  • Kurak mevsimlerde bahçelerimizi sular.
  • Göletler peyzajı güzelleştirir, yerel mikro iklim oluşturarak gıda üretimine destek olabilir.
  • Göletlerde su bitkileri, balıklar üretilebilir.

 • Atık sular, mutfak atıkları geri dönüştürülerek bahçelerin bereketine destek sağlarlar.

 • Proje alanı genişse, binaların olmadığı geniş alanlarda gıda ormanları kurulabilir. Gıda ormanları tasarımı doğanın ekosistem anlayışı ile yapılır. Birbirine destek canlı türleri bir arada akıllıca tasarlanırsa; kendi kendine zaman içinde bereketini katlayan ve birçok fayda sağlayan bir çözüme ulaşılır:
  • Bakım istemeyen ama insanlara gıda üreten bir ormana doğru dönüşüm gerçekleşir.
  • Toprak canlanır, orman yeni toprak üretmeye başlar.
  • Orman havadaki karbon dioksiti alarak ve toprağa gömerek iklim değişikliğine karşı çok önemli bir vazife yapar.
  • Orman yan ürünleri: ahşap, odun, yenebilir mantar, arıcılık, şifalı bitkiler

Sürdürülebilir Yaşam Alanları tasarım anlayışı ile çok faydalı çalışmalar yürütmek ve geçim sağlarken etik, ahlaki olarak ta değerli, örnek çalışmalar yürütmek mümkündür.

Ben de Bu Tür Çalışmalar Yapmak İsterim. Nereden/Nasıl Başlamak Gerekir?

 1. Önce bilgilenmek gerekir. Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarım Eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bilgi için tıklayın.
  Eğitimlerde teorik bilgi yanında pratik kazanılması için örnek projeler de yapılır.

 2. Örnek projeleri gezerek çözüm olasılıklarını canlı olarak inceleyebilir, bu çözümlerden esinlenerek kendi tasarımlarınızda uygulayabilirsiniz. Belentepe Çiftliği'ni ziyaret edebilirsiniz.

 3. Daha etkili tasarımlar yapabilmek için teknik altyapınızı güçlendirebilirsiniz.

 4. Sizinle birlikte çalışabiliriz. Bizimle bağlantı kurun.

 

Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarımı Yol Haritası
 
Untitled Document

Benko Bilgisayar Yazılım Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mah. Anıl Sokak No: 4 16059 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0(532) 614 99 43
Eposta: info@benkoltd.com