Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarımı
Benko Ana Sayfa
 
 
SYA Faaliyetlerimiz


Nedir? Kirletmeyen, dönüştüren, üreten, bereketli, sağlıklı, huzurlu bir yaşam anlayışıdır. Neden? Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre, dünya bırakabilmek için.

Sürdürülemez bir yolda olduğumuzu artık farketmeliyiz.

 • Kısıtlı ortamda
 • Artan oranda çoğalma,
 • Artan oranda kirletme,
 • Artan oranda şehirleşme
 • Sürdürülemez
 • DÜNYAMIZ ve DOĞAL KAYNAKLARI KISITLIDIR.

Temel İnsan Hakları arasında olması gereken toprak, hava, su’da ciddi problemler.

 • Temiz Toprak,
 • Temiz Su,
 • Temiz Hava
 • Temiz Gıda
 • Oysa artık temizi bulmak zor.
 • Hepimizi ilgilendiren bu en temel ve en önemli kaynaklarda ciddi sorunlar var.
 • İklim değişikliğinden, kitlesel göçlere, toplumsal huzursuzluklara kadar birçok sorunun da kaynaklarıdır.
 • Temiz hava, temiz su, temiz toprak için ‘sürdürülebilir yaşam alanları’ na dönüşüm şarttır.

 • Sunum: Dünyanın ve Türkiye'nin Gidişatı, Neden Sürdürülebilir Yaşam?

Dönüşüm Mümkündür.

 • Problem olmaktan çıkıp çözüm olmaya başlamak.
 • Dönüşüm zamanla, aşamalarla mümkündür.
 • Öncelikle dönüşmeyi istemek,
 • Ardından öğrenmek, bilgilenmek
  • En doğru kararları verebilmek için,
  • Büyük, kritik hatalar yapmamak için,
  • Farketmek, anlamak için.
 • Harekete geçmek:
  • Önce erişebileceğin, yapabileceklerinle başla.
  • Kendi doğal gıdanı üretmek,
  • Kendi doğal yaşam alanını meydana getirmek.

Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarımı

 • Sadece yapıları düşünmez,
 • Çevreye etkilerini araştırır,
 • Yerel koşul ve kaynakları tesbit eder,
 • Kirletmeyecek çözümler sunar,
 • Atıklarını geri dönüştürür,
 • Kendi temiz enerjisini üretir,
 • Münkün olabildiğince kendi doğal gıdasını üretir,
 • Yapılarda yerel ve doğal malzemeler kullanılır,
 • Toprağı, doğayı zenginleştirir,
 • Orman üretir,
 • İklim değişikliğine karşı en etkili çözümleri sunar.

Sürdürülebilir Yaşam Alanları Tasarımı | Mühendislere…

 • En doğru kararları verebilmek için,
 • En doğru tasarımı gerçekleştirebilmek için,
 • Birden fazla fayda ve bereket elde edebilmek için
 • Sadece bir konuda uzmanlaşmak, en doğrusunu meydana getirmek için yeterli değildir.
 • Mümkün olabildiğince çok konuda bilgi ve tecrübe sahibi olmak gerekir.
 • Daha bütünsel bakarak, elimizdeki ileri teknoloji ile çok daha iyisini yapabiliriz.
İşte Yapabileceklerimiz

Sürdürülebilir Yaşam Eğitimleri

 • Doğal Bahçecilik,
 • Toprak Islahı ve Su Tutma,
 • Doğal Yapı Tasarımı,
 • Temiz Enerji Sistemleri,
 • Sürdürülebilir Yaşama Giriş,
 • Permakültür Tasarım Sertifika Kursu

Sürdürülebilir Yaşam Eğitimleri

Sürdürülebilir Yaşam Tasarım Aşamaları

 • Önce gözlem:
  • Yerel koşulları, kaynakları, iklimi, havayı tanımak, öğrenmek
  • Yerel arazinin farklı mevsimlerde 3 boyutlu modeli,
  • En doğru tasarım yapmak ve büyük hatalar yapmamak için çok önemlidir.
 • Araştırma, şu sorulara cevaplar almak:
  • Yeterli su kaynağı var mı?
  • Nasıl su tutulabilir?
  • Toprak canlılığı, yapısı nasıl?
  • Yerelde neler yetişir, üretilir?
  • Yapılar için ne tür yerel ve doğal malzeme var?
  • Temiz enerji üretebilme imkanları?
  • Ne tür yapılar gerekli? Akıllı yapı tasarımları
  • Nasıl kendi doğal gıdasını üretebilir?
  • Nelerden fazlalık ve bereket elde edilebilir?
 • Arazinin Permakültür Tasarımı
  • En uygun arazinin seçiminden,
  • Yapıların arazide en doğru konumlandırılmasına,
  • Arazinin tüm bileşenlerle tasarımı: binalar, su tutma çalışmaları, temiz enerji, gıda üretimi, ormanlaştırma, geri dönüşüm, hayvanlar.

Doğru Arazi Seçimi

En büyük hatalardandır, maliyetleri çok artırabilir, yaşamı zorlaştırabilir. Mesela kuzey bakılı yamaçlardaki yapılar: soğuk kış rüzgarlarına açık, aşırı enerji maliyetleri, gıda, enerji üretmek daha zor. (sadece örnek olarak verilmiştir, daha birçok büyük hata yapma riski olan durum mevcuttur, tasarımcının görevi bu riskleri olabildiğince azaltacak çözümler sunmaktır.)
 • Projenin amacı, vizyonuna uygun arazi
 • Riskli arazi:
  • Eğimli arazide derin yarıklar – sel riski
  • Hakim rüzgarlara açık… (sadece örnek olarak verilmiştir, daha birçok risk vardır.)
 • Bereketli ve birden fazla fayda sağlayabilecek doğru arazi seçimi
  • Toprak yapısı, su tutma kapasitesi, doğal kaynakların zenginliği, iklim koşulları, temiz enerji üretmek kapasitesi, doğal gıda üretme kapasitesi…
  • Fazlalık üretebilir mi? Problem olmaktan çözüme doğru…

Doğal Yapılar

İleri teknoloji ile ata bilgi ve becerilerinin birleşmesi ile etkili çözümler.
 • En etkili tasarım için:
  • Enerji tasarrufu,
  • Kendi enerjisini üreten,
  • Atıklarını geri dönüştüren,
  • Sağlıklı: tamamen doğal,
  • Yerel ve doğal malzeme ile,
  • Daha ekonomik,
  • Daha keyifli

 • Doğal Yapı Tasarımı ve Çözümlerimiz

Temiz Enerji

 

 • Kendi temiz enerjini üretmek hem mümkün hem de ekonomik.
  • Solar PV panellerle güneşten elektrik üretebilir ve para kazanabilirsiniz.
  • Doğalgaza alternatif: yeraltı ısı kaynaklı ısı pompaları ve daha ekonomik
 • Nükleere, HES’lere, kömür yakan termik santrallere gerek yok.
 • Tüm enerjimizi doğal, temiz kaynaklardan üretebiliriz.
 • İklim değişikliğini önlemek için fosil yakıtlardan kurtulmak zorunludur.

 • Temiz Enerji Çözümlerimiz

Su Tutma

 • İlk ve en önemli işlerin başındadır.
 • Tüm ihtiyaçlara yetecek kendi suyun olmalı.
 • Su kıtlığı gittikçe daha ciddileşecek.
 • Toprağın bereketi, canlılığı için elzemdir.
 • Yağmur ve kar sularını tutma,
 • İçme, kullanma, sulama ve atık suları depolama, filtreleme
 • Ormanlaştırma için su gereklidir, ardından ormanlar su oluşturur.

 • Belentepe'den su tutma örnekleri

Geri Dönüşüm

 • Kirletmemek, iklim değişikliğini önlemek için gereklidir,
 • Ayrıca bereket ve fazlalık oluşturur.
 • Problem çözümdür: (Belediyelerin budanan dal atıkları)
 • Atıklardan enerji üretimi,
 • Atıklardan en değerli doğal gübre: kompost üretimi,
 • Atıklardan yeni üst toprak elde etme

 • Belentepe'den geri dönüşüm örnekleri

Canlı, bereketli toprak

 • Yaşam kaynağımızdır.
 • Ne yersek oyuz: Sağlığımız için taze, doğal gıdalar
 • Toprak ıslahı – bozulmuş, ölü toprakların canlandırılması,
 • Yeni, canlı üst toprak oluşturma,
 • Doğal gıda için bereketli toprak,
 • Topraktan enerji üretme,
 • Toprak oluştururken enerji üretme,
 • Toprağı koruma, iklim değişikliğine karşı çözüm: karbonu toprağa gömme

 • Bereketli toprak elde etmek

Topluluk Bahçesi Tasarımı

 • Vakfedilmiş bir toprak üzerinde bir grup insan bahçecilik yapar, kendi doğal gıdalarını üretirler
 • Şehir içinde olabilir
 • Erişilebilir, başlangıcı kolay, az masraflı
 • Kendi kaynaklarıyla

 • Birden fazla fayda:
  • Her yaştan insanın birlikte çalıştığı, yardımlaştığı ortam: çocuktan-yaşlıya
  • Toprağı, doğayı tanıma, değerini farketme
  • Tembelliği atıp çalışkanlık için,
  • Ruh ve beden sağlığı için,
  • Yardımlaşma, paylaşma gibi değerleri canlandırmak için
  • Türlü etkinliklerle bilgi ve becerileri artırma, sosyalleşme, yereldeki insanları tanıma, dost olma
 
Bursa Permakültür Topluluğu Bahçesi Sketchup Tasarım Çalışması
LumenRT yazılımı ile tasarımı tamamlanmış bahçenin görsellenmesi:
LumenRT ile mevsim, tarih, zamana göre bahçenin aydınlanmasını gözlemleyebiliyoruz:
 
Topluluk Bahçesi Oluşturma Teklifimiz:
Yerel yönetimlerin, toplulukların, grupların topluluk bahçelerini oluşturmak için yol haritamız:
 • Önce bilgilenelim: sürdürülebilir yaşama giriş, bahçecilik eğitimleri
 • Bahçenin kurulacağı arazinin keşfi, gözlem, araştırma, kayıt
 • Bahçenin tasarımı (istenirse permakültür tasarım sertifika kursu ile hep birlikte arazinin tasarım uygulaması gerçekleştirilebilir).
 • Bahçe kurulumunda danışmanlık:
  • Büyük hatalar yapmamak için,
  • Daha etkili ve ekonomik çözümler için.

 • Daha fazla bilgi talep edin

Gıda Ormanı Oluşturma

 • Şu anda seferberlik halinde ülkenin bozkırlarını, çölleşen bölgelerini ormanlaştırmalıyız.
  • Hem artan sıcaklıklara ve kuraklığa karşı,
  • Hem ülkenin biyoçeşitliliğini, biyokapasitesini korumak, artırmak için,
  • Hem de iklim değişikliğini önleyebilmek için.
 • Toprak ıslahı ve su tutma çalışmaları ile birlikte yürütülebilecek ve insanların gıda ihtiyacının bir kısmını da karşılayabilecek doğal ormanlar meydana getirme çalışmalarıdır.
 • Sadece tek veya birkaç tip ağaç türü dikerek orman oluşturma ile karıştırılmamalıdır. Gıda Ormanı çalışmasında kendi kendine gelişen, bereketli ekosistemlerdekine benzer çok katmanlı ve biyoçeşitliliği olan yeni ekosistemler meydana getirilir.

Eko Yerleşke, Çiftlik, Köy Tasarımları

 • Mevcut arazinizde en etkili tasarımla bereketi elde etmek ve keyfi yaşamak için
 • Arazi yoksa, doğru arazi seçimi için danışmanlık
  • Büyük hatalar yapmamak için – stres ve maliyetten kaçınmalı.
  • Arazi seçimi sayfasındaki bilgilere link.
 • Önce bilgilenelim: sürdürülebilir yaşama giriş, PDC eğitimleri
  • Burada yaşayacak insanların sürdürülebilir yaşamı tanımaları çok önemlidir.
 • Yerleşkenin kurulacağı arazinin keşfi, gözlem, araştırma, kayıt
 • Yerleşkenin tasarımı (istenirse permakültür tasarım sertifika kursu ile hep birlikte arazinin tasarım uygulaması gerçekleştirilebilir).
 • Yerleşke kurulumunda danışmanlık, inşaat hizmetleri:
  • Büyük hatalar yapmamak için,
  • Daha etkili ve ekonomik çözümler için,
  • Doğal yapılar,
  • Doğal gıda üretimi altyapısı,
  • Temiz enerji,
  • Geri dönüşüm,
  • Su tutma işleri,
  • Gıda ormanı kurulması

 • Daha fazla bilgi talep edin

Ekopark – Doğal Yaşam Parkı

 • Kendi doğal gıdasını üreten,
 • Kendi temiz enerjisini üreten,
 • Doğal ve sağlıklı yapıları olan;
 • Canlı ve bereketli toprak elde etmeyi,
 • Su tutmayı ve suyun doğru kullanımı ile bereketi artırmayı,
 • Geri dönüşümle doğayı kirletmeden yaşamımızı sürdürebilmeyi, Ve daha fazlasını öğreten benzersiz bir park kurabiliriz.
 • Aktiviteler, verilecek eğitimlerle özellikle gençler doğanın değeri, korunması, doğal yaşam v.b. konularda bilgilenir, beceriler kazanır.
 • Şehirde doğal gıda üretimi gibi konular uygulamalarıyla anlatılarak halk bilinçlendirilir.
 • Birden fazla fayda:
  • Yerel yönetim, stk, topluluğun iyi, sosyal sorumluluk yüzüdür.
  • Doğru, etik bir çalışmadır,
  • Ortak değerlerimizi farketmek:
  • Temiz hava, su, toprak, gıda
  • Yaşam kaynağımız olan doğa ve toprağı tanımak
  • Yaşlılardan, atalarımızdan gelen doğal yaşamla ilgili bilgi ve becerileri korumak, geliştirmek,
  • Doğa ile barışık bir yaşam şeklinin mümkün olduğunu görmek, göstermek
  • Şehir insanı için Kent Bahçeciliği ile az da olsa kendi temiz gıdanı öğretme,
  • Toprağın, doğanın değerini farketmek,
  • Şehirli çocukların doğa ile bağlarını kurmak, doğa sevgisini aşılamak,
  • Topraklanmak: ruhsal, fiziksel sağlık
  • Temiz enerjiye örnekler göstererek bireylerin de temiz enerjiye geçmelerini desteklemek
  • Kuraklık dönemlerinde su tutma yöntemleri ile susuzluğa çözümler göstermek
  • Kırsalda yaşayanlar, köylüler doğal tarım ve üretim konusunda bilgilenecekler.
  • Köylünün doğal ürünlerine şehirde müşteri bulunacak
 • Geçimlerine destek olacak
 • Bölgelerinde olası erozyona, bereketsizleşmeye karşı çözümler öğretilecek.
 • Şehre göç önlenebilir, geriye dönüşü sağlayarak şehirlerin nefes alması sağlanabilir.
  • Her yaştan insanın vakit geçirdiği, dinlendiği, birlikte çalıştığı, yardımlaştığı ortam: çocuktan-yaşlıya
  • Tembelliği atıp çalışkanlık için,
  • Yardımlaşma, paylaşma gibi değerleri canlandırmak için
  • Türlü etkinliklerle bilgi ve becerileri artırma, sosyalleşme, yereldeki insanları tanıma, dost olma

 • REFERANS: Bursa Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Projesi

 • Daha fazla bilgi talep edin

Okullar ve Gençlerle Sürdürülebilir Yaşam Çalışmaları

 • Gençlerin dünyanın gidişatı ve iklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olmaları, kendi gelecekleri hakkında en doğru kararları verebilmek için önemlidir.

 • Okullarda ‘Hava, Su, Toprak’ konuşmaları, çalıştayları organize ediyoruz. Neden sürdürülebilir yaşam önemlidir, çözümler ve okullarda yapılabilecekleri anlatıyoruz.
 • Okullar harika çalışmalar yürütmekte:
 • Siz de benzer çalışmalar yürütebilirsiniz. Büyüyen ailemize katılın.

 • Okullarda Sürdürülebilir Yaşam Çalışması Talep Formu
 
Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Arazi/Proje Danışmanlığı Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Doğal Yapı Tasarım ve İnşaası Mühendisler için Sürdürülebilir Yaşam Eğitimleri Mühendisler için Sürdürülebilir Yaşam Eğitimleri
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
Untitled Document

Benko Bilgisayar Yazılım Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mah. Anıl Sokak No: 4 16059 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0(532) 614 99 43
Eposta: info@benkoltd.com