Benko Bilgisayar Yazılım ve Temiz Enerji Sistemleri
Benko
<<BENKO ANASAYFA   |   HAKKIMIZDA   |   TEMİZ ENERJİ   |   İLETİŞİM
deprem alanı
İLETİŞİM

<<Yazılımlar / Maple2018 Deneme Sürümü
Maple 2018 Broşür (ing.)
Maple 2018 Yenilikleri
Maple Tanıtım Filmi
Öğrenciler için Maple
Akademik Çalışmalarda
MapleSim ile Simülasyon
Global Optimization Toolbox
Diğer Broşürler & Bilgiler
Aplikasyon Alanı

Bentley Partner

Facebook
Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Tanıtım Filmleri
Maple™ 2018, genel amaçlı matematiksel problem çözüm yazılımları içinde dünyaca en güvenilen yazılımın son sürümüdür. Üniversiteler, kolejler, araştırma enstitüleri ve şirketlerce geniş çapta kullanılan Maple, matematiksel kavramları görselleme ve araştırmada, aplikasyonlar hazırlamada ve internet üzerinden matematik bilgilerini paylaşımda geniş çözümler sunar. Maple Application Center™ www.mapleapps.com alanındaki binlerce ücretsiz ek paketler ile birleştiğinde, Maple 18 yazılımı profesörler, araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler ve öğrenciler için en esnek analitik araç haline gelir.

Maple 18’ün gelişmiş arayüzü sayesinde öğrenme süresi diğer matematik hesaplama yazılımlarına göre çok daha kısalıyor. Akıllı doküman ortamı ile hesaplamalar, açıklayıcı bilgiler ve matematik, grafikler, imajlar ve sesler bir arada kullanılabiliyor.

Maple'ın kapsamlı entegrasyon seçenekleri ile diğer yazılımlarla veri alışverişi çok kolaydır. Maple'ın matematik motoru sayesinde MapleSim™ simülasyonları gerçekleştirilir; Maple T.A.™ ile web ortamında online test ve sınav alanı oluşturulabilir.

Maple ayrıca dinamik bir kullanıcı topluluğu ve geniş kaynaklarla da desteklenir. MaplePrimes™ web topluluğu Maple tecrübe, bilgi ve kaynaklarının paylaşıldığı bir ortamdır. Aplikasyon Merkezi ve MapleCloud™ Doküman Paylaşım alanında ise binlerce örnek, aplikasyon paylaşılmaktadır. Ayrıca ek araçlarla Maple becerileri daha da genişler.


Maple

MapleSoft firması kısa süre önce 'Möbius Projesi'ni açıkladı. Zengin, interaktif matematik aplikasyonları oluşturmayı ve bunları farklı ortamlarda paylaşmayı sağlayan Möbius projesi artık aktif ve sizlerin de katkılarını bekliyor. Katılın ve kazanın:

Maple17


Mühendislik uygulamalarında daha fazla matematiksel güç ve beceri ile daha fazla problemleri çözün. Maple mühendislik uygulamaları için daha fazla matematiksel araçlar ve beceriler ile donatıldı! İşte Yenilikleri:

Yeni kontrol sistem tasarım araçları, kısaltma durumlarının analizini destekler ve çıktıların daha kolay yorumlanmasını sağlar.

 • Linearizasyon araçları ile kontrol tasarımı, kalibrasyon ve sensitivite analizi yapılabilir. Bu araçlar ile nonlineer diferansiyel denklemler kolayca lineerize edilebilir ve state-space durumuna dönüştürülebilir.

 • Kontrol tasarım problemlerinde daha ileri teknikler için sürekli ve ayrık cebrik Riccati denklemleri (CARE ve DARE) yeni çözücüleri geliştirilmiştir. Sayısal olarak gerçek değerde, kapalı lineer sistemlerin çözümünde kullanılırlar. Bu sistemler özellikle optimal kontrollerde (mesela lineer-kadratik regülatörlerin uygulanmasında) kullanılırlar.

 • Yeni diferansiyel denklem çözücüsü, Cash-Karp çifti ile rijit olmayan veya yarı rijit ODE ve DAE çözümleri gerçekleştirilir.

 • Diferansiyen cebirde yeni seçenekler ile polinomial diferansiyel denklemler çözülür. Diferansiyel cebir teknikleri bir çok problem çözümünde kullanılır; mesela malzemelerin nonlineer davranış fiziğinde veya gezegenlerarası transfer optimizasyonunda..

 • NAG® kütüphanesi kullanıcıları artık Maple içinden NAG C kütüphane rutinlerine direkt olarak ulaşabilirler. Önceden ayrı bir paket olan bu özellik, artık Maple ile birlikte geliyor.

 • Maple Toolbox for MATLAB® artık Maple içine dahil edilmiştir. MATLAB® ile gelişmiş entegrasyon sayesinde her iki yazılımda çalışırken bir diğerinin işlevlerine erişim çok kolaylaştırılmıştır. Matlab binary dosyaları içe/dışa aktarılabilir.

 • Maple dokümanları artık programatik olarak çalıştırılabilir ve çıktıları da çağıran koda iletilebilir. Bu sayede tasarımlar için hesaplar ve bileşenler ayrı olarak gerçekleştirilebilir ve daha büyük bir çözümün birer parçaları olarak programatik olarak çalıştırılabilirler.

 • Geliştirilmiş tablolar ile etiketleme, numaralandırma, çapraz referanslama yapılabilir. Yeni bir tablo eklendiğinde tablo numaraları otomatik olarak güncellenir.

 • Süreksiz olan 2 boyutlu fonksiyonların görsellenmesinde bu süreksizlikler vurgulanarak gösterilebilir; grafik gösterimi daha zenginleştirilmiştir.

 • 2 boyutlu grafikleri incelemek için noktasal araştırma aracı geliştirilmiştir. Mevcut imleç koordinatını göstermenin yanında, grafikte imlece en yakın veri noktasını da belirler - bu koordinatı kopyala/yapıştır ile dokümanınız içinde kullanabilirsiniz.

 • Diğer yenilikler arasında kök bulma, polinom çözümleri, lineer cebir ve integrasyon bulunmaktadır.


  Bir önceki sürümde Maple'ın güçlü matematiksel hesaplama becerisi ile yeni "Tıklanabilir Matematik" ( Clickable Math™ ) konsepti birleşti ve devrimsel bu yenilik, problem çözmede çığır açıyor. Artık matematiksel hesaplama içeren dökümanlar daha görsel, daha interaktif olacak. "Üzerine tıkla" metodu ile mühendislikte, eğitim/öğretimde yeni teknikler gelişiyor. Konsept çok basit: karmaşık matematiksel hesapları kolayca çözebilen Maple yazılımı içinde, komut ve programlama dili bilmeye gerek kalmadan, yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla en karmaşık problemleri çözebilmesi sağlanıyor. Sonuç olarak Maple'ın problem çözüm becerileri yanında zengin görsel araçlar, doküman hazırlama işleri de başlangıçta herhangi bir öğrenme süresine gerek olmadan çabucak kullanılabiliyor.

 • "Maple ile hiç beklemediğim şeyler kolay bir şekilde yapabiliyorum; kullanımı çok basit ama çok güçlü. Ders anlatmanın yanında, araştırmalarımda (geometrik şekillerin algoritma araştırması) da önemli rol oynuyor. Yıllardır Maple'ın sadık kullanıcısı olmaya devam ettim çünkü her geçen yıl daha da iyi şeyle yapıyorlar."
  Professor Laureano Gonzalez-Vega; Mathematics, Statistics, and Computing Department; Universidad de Cantabria, Spain
Maple 'ın kapsamlı bir matematiksel çözüm kütüphanesi, interaktif gösterim, hızlı aplikasyon geliştirme için güçlü bir programlama dili, teknik dokümanlar ve web sayfaları oluşturmak için zengin bir ortam ve Maplets™ aracılığı ile özel grafik arabirimler geliştirme imkanları sunar.

Bu Sürümdeki Yeni Özellikler Arasında:
 • Canlı matematik ile teknik doküman oluşturma
 • Doğal matematiksel notasyon ile matematik girme
 • İçerik-duyarlı kendinden açıklama veren menüler, açıklamalar
 • Otomatik denklem numaralandırma
 • İnteraktif uygulamalar için araçlar: buton, slider, dial komponentleri...
 • Doküman hazırlama araçları
 • Sık yapılan çalışmalar için iş asistanları ve şablonlar
 • 4000'in üzerinde sembolik ve sayısal fonksiyon kütüphanesi
 • Dünyanın en iyi ODE, PDE ve DAE çözücüleri
 • Matematiğin hemen her alanında çözüm: diferansiyel denklemler, integraller, istatistik, matris hesaplamaları, sinyal işleme, optimizasyon ve diğerleri...
 • Birimleri tanıma, birim dönüşümleri
 • Kişiselleştirilebilir 2 ve 3-Boyutlu grafikleme
 • Fortran, Visual Basic™, MATLAB®, and Java™ kod oluşturur
 • Autodesk Inventor®, SolidWorks®, NX®, Excel®, ve MATLAB® ile iletişim kurar
 • Açık API - kişisel uygulamalarda Maple motorunu kullanabilme, dış kodları maple kütüphaneleri ile kullanabilme
 • Çalışmalarınızı HTML, RTF, PDF ve daha birçok veriye aktarabilme


  Maple, diğer matematiksel hesaplama yazılımlarından çok daha fazla diferansiyel denklem çözebilir!

Güçlü Matematiksel Hesaplama Motoru
Maple ile gelen yeni ve kapsamlı matematik fonksiyonları sayesinde model çözümleme ve problem analizi çok daha kolay. Grafik teorisi, fizik, diferansiyel geometri, gerçek kök bulma ve Groebner Motoru, Verimlilik alanlarında yeni fonksiyonlar bulunur.

 • El yazısı tanıma paleti ile yazdığınız matematik sembollerini kullanma becerisi.
 • Denklem düzenleyici; standart matematiksel gösterimde, matematiksel ifadeleri kağıt üzerine yazar şekilde oluşturma.
 • Doküman modu; komut satırlarından uzak, yeni bir çalışma ve problem çözüm ortamı.
 • İstatistiksel verilerinizle çalışmalarınızda daha kapsamlı çözümler: İstatistiksel Proses Kontrol.
 • Optimizasyon paketi ile sayısal problem çözme becerileri gelişti
 • İleri modelleme aplikasyonları için diferansiyel cebrik denklem (DAE) çözücü
 • Sözlük: 5000'in üzerinde terime ulaşın, açıklamalarını görün
 • Mathematica dosyalarını dönüştürebilme
 • Gelişmiş Java™-tabanlı grafik arabirim
 • MATLAB® ve Visual Basic® için yeni kod oluşturucular
 • Öğrenciler için yeni öğrenme paketleri: kalkülüs
 • OpenViz® grafikler
 • NAG® sayısal çözüm kütüphanesine yeni eklemeler
 • ve birçok matematiksel yenilikler...

Dünyanın En Güçlü Hesaplama Sistemi :
 • Diferansiyel denklemlerde net çözüm
 • Büyük ve karmaşık sistem optimizasyonu
 • Sembolik Hesaplama ve denklem çözümleme
 • ODE ve PDE çözümlemeleri
 • Lİneer Cebir
 • Birim ve boyutlarla hesaplama
 • 13000 in üzerinde bilimsel sabit tanımlı

 

Yeni Paketler

 • Optimizasyon: optimizasyon problemlerinin çözümünde sayısal metodlar, lineer, non-lineer çözümler
 • Mantık: çift değerli boole mantığı kullanarak ifadeleri kullanma ve dönüştürme
 • Kök Bulma: sayısal olarak ifadelerin köklerini bulmada yeni fonksiyonlar
 • LRE: lineer tekrarlanan denklem çözme
 • Fark denklemleri: lineer q-fark denklemleri
 • Eşitsizlikleri çözümü: tek ve çok değişkenli denklem sistemleri çözümü

 

Diğer Yazılımlarla Bağlantı - Paylaşım:

 • Mathematica® dosyalarını Maple çalışmasına dönüştürebilme.
 • MATLAB® ve Visual Basic® için yeni kodlar ve ayrıca Java™, C, Fortran kodları oluşturarak Maple'ın birçok diğer yazılımla konuşabilmesini, veri aktarmasını sağlayabilirsiniz.
 • Microsoft Office ve Matlab: Maple içinden bir çalışmanızı eposta ile gönderebilme,
 • Çalışmanızı MS Word biçimine dönüştürebilme,
 • Matrisleri Matlab'e aktarabilme, Matlab fonksiyonlarını çağırabilme,
 • Excel içinden Maple çağırabilme:
 • Maple yazılımı Microsoft Excel ile direkt bağlantı kuruyor. Bu bağlantı ile tanıdık Excel tablosu içinde Maple kullanarak sembolik, sayısal ve grafik analiz gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca dıştan rutinler ve link edilebilir, kütüphaneler kullanarak Maple içinde diğer yazılımlardan veri okuyabilirsiniz. Maple 12 çalışmalarınızı RTF formatında saklayarak MS Word'e de aktarabilirsiniz.
Programlama :

OPEN MAPLE ile artık Maple'ın matematiksel kütüphanesine dışarıdan başka yazılımlardan ulaşabilirsiniz. Örnek olarak OPEN MAPLE aracılığı ile C veya Visual Basic içinde yazılmış veri tabanı yazılımları ile Maple veri analiz rutinlerine ulaşabilirsiniz.

 • Maple Kütüphane Arşivi: Maple kütüphanesinin tüm bileşenleri şimdi tek bir dosya içine kaydedilebiliyor.
 • Debugging: eğer bir hesaplama durdurulamıyorsa, matematik motorunu tekrar başlatma seçeneği vardır.
 • MapleNET: oluşturulan Maplet aplikasyonları MapleNET içine yerleştirilebilir.
 • Yeni aplikasyonlar geliştirmek için geniş programlama seçenekleri her zaman Maple'da mevcut idi. Maple 12 ile çok daha fazla programlama fonsiyonlarına ve diğer programlama dillerinde yapılamayacak oldukça ileri programlama tekniklerine sahip olacaksınız.
 • Internet Üzerinden:
 • TCP/IP soketlerinden web bağlantısı
 • MathML 2.0 uyumlu
 • HTML ve XML olarak aktarabilme
 • Öğretimde :
 • Öğrenci paketleri ile matematik ders konularını pekiştirin:
 • Sözlük: 5000'in üzerinde matematiksel ve mühendislik terimi ve açıklamalarına ulaşın. 300'ün üzerinde grafiksel gösterim, arama ve dizin...
 • Lineer Cebir Paketi: etkileşimli öğreticiler, vektör, matris yöntemleri, grafiksel gösterimler
 • Türev, integral ve limit problemlerinde size yol gösterir
 • Fonksiyonları grafiklerinde eğriliği, kritik noktaları, v.b gösterir
 • Yüzeyler ve 3-Boyutlu geometrileri çizer
 • Taylor serilerini, Newton Metodlarını ve fark bölümlerini açıklar/gösterir
 • Maplets'i kullanarak matematik ve fen dersleri için interaktif öğretici paketler yaratabilirsiniz.

Diğer Başlıca Özellikleri :

 • NAG lineer cebir çözücüsü : 100'ün üzerinde matris hesaplama fonksiyonu .  
 • MS Excel ile direkt bağlantı.
 • Yeni proglama seçenekleri : Jenerik algoritmalar,kişisel paketler yaratın.  
 • Yapılandırılmış Veri İzleyici : Büyük matris ve vektörleri inceleyin,düzenleyin.  
 • Gelişmiş Matematik Fonksiyonları : Adi ve kısmi diferansiyel denklemler için gelişmiş fonksiyonlar; devamsızlıklar, tamsayı ve quintic çözüm fonksiyonları.
 • Grafik ve Görselleme : Açıklama,çok satırlı başlık ve düşey aks etiketleri kullanabilirsiniz.
 • WMF, BMP, POV-Ray, DXF formatlarında grafik yazdırabilirsiniz.  
 • Maple Hesap Tablosu Seçeneği : Matlab, ASCII, Matrix Market verilerini Maple hesap tablosuna okuyabilirsiniz.
 • Dökümantasyon : Sayfa numaraları yerleştirme, sayfa bölme, sayfa düzenleme, hiperlink bağlantı oluşturma seçenekleri, RTF formatında çalışma dosyanızı saklama /açma, girdi/çıktı ve grafik alanları oluşturma seçenekleri.
 • Lineer, nonlineer sistem çözümü
 • Adi ve kısmi diferansiyel denklemler
 • Diferansiyel, integral, limit ve seriler,integral ve discrete transformlar, piecewise-tanımlı fonksiyonlar
 • Döküman içinde 2-3 boyutlu grafik, Animasyon
 • Gelişmiş word-processing, çok döküman açabilme, outline şeklinde açılır/kapanır bölümler
 • Procedural programming, debugger, library archives, open source code
 • C benzeri girdi ve çıktı, Fortran ve C kodlarına ve LaTeX'e aktarabilme
 • Dökümanlar arası hiper-bağlantı
 • Combinatorial Structure yaratma ve değiştirme
 • Eşitsizlik sistemleri çözme ve görüntüleme
 • Cebrik ifade içeren karmaşık problemlerin çözümünde yüksek doğrulukta ve istenilen hassaslıkta nümerik hesaplama ve matematiksel görüntüleme
 • Grafik kütüphanesi ile fonksiyonları görüntüleme
 •  Finansal hesap fonksiyonları ve birçok yeni özellik...

Maple Fonksiyonları :

Sembolik :

 • Kalkülüs
 • Lineer Cebir
 • Denklem Çözme
 • Elementer ve özel fonksiyonlar
 • Adi ve kısmi diferansiyel denklemler
 • Kombinatorik
 • Karmaşık sayılar
 • Finansal Analiz
 • Mantık
 • Geometri
 • Grafik teorisi
 • Gurup teorisi
 • Galois Gurupları
 • Sayı teorisi
 • Lineer optimasyon
 • Yalan simetrileri
 • Katsayı serileri
 • İstatistik

Nümerik:

 • Lineer Cebir :Vektör ve matrisler
 • Veri İmport / Export
 • Karmaşık sayı veri yapıları
 • Kayan-nokta sıfır

Programlama :

 • 4 GL programlama dili
 • Modüller
 • C ve Fortran kod oluşturucu
 • Prosedür programlama
 • Kaynak kodu görülebilir

Kullanıcı Arabirimi :

 • Hesap tabloları
 • Gelişmiş kelime işlem seçenekleri  
 • Hiperlink bağlantı
 •  HTML,LaTEX,RTF export
 • ASCII,Matrix Market,Matlab import

Untitled Document

Benko Bilgisayar Yazılım Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mah. Anıl Sokak No: 4 16059 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0(532) 614 99 43
Eposta: info@benkoltd.com